राष्ट्रपतिको सवारी…

अर्जुन पराजुली

राष्ट्रपतिको सवारी हिँड्ने बाटोमा हिँड्ने,

को हो त्यो डाक्टर ?

राष्ट्रपति सवारी हुने बेलामा बिरामी हुने,

को हो त्यो बिरामी ?

डाक्टरसाहेब ! बिरामी चेक गर्न जानै थियो

एक घण्टापछि गएको भए के हुन्थ्यो ?

बिरामीसाहेब ! बिरामी हुनै थियो

एक घण्टापछि गएको भए के हुन्थ्यो ?

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय